Šā gada 17. oktobrī 18.00. zināšanu telpā Zikurāts, Bruņinieku ielā 36 notiks lekcija, kurā par vienu, ārkārtīgi interesantu tēmu runās gan profesors Harijs Tumans, gan Viesturs Rudzītis.

Varonis, Varoņa loma un varonība – tie ir termini, kuriem, iespējams, ir vairākas, varbūt pat pretējas nozīmes. Ja tas tā būtu, tad to nevar dēvēt par unikālu filoloģisku faktu – tā ir ar daudziem vārdiem un terminiem. Mūsu darīšana tad gan būtu šīs nozīmes formulēt un aplūkot kontekstus, kuros tās radušās. Jo citādi tajās nozīmēs nav iespējams orientēties.

 IMG_0393

Runājot ne tik vispārīgi – psihoterapeits Viesturs Rudzītis Varoņa lomu aplūko kā kaut ko no kalpošanas Dzemdes, Dievietes un Mātes pasaulei izaugušu. Viņš par to raksta savās grāmatās, kā “Bendes meitiņa un viņas tēvs” un “Pie tēva” un tas var tikt uztverts tā, ka varonība ir tikai negatīva lieta. Savukārt vēsturnieks, antīkās pasaules speciālists, profesors Harijs Tumans visu ar varonību saistīto asociē ar katras kultūras jaunību, spēku, attīstību – tādēļ viņam varonība ir tikai kaut kas pozitīvs. Varonība viņam ir gan kultūras fenomens, gan varonīga indivīda izvēle. Tā to var sajust no viņa grāmatas “Varoņi un varonība senajā Grieķijā” . Tātad – vai pozitīvais ir tikai pozitīvs un negatīvais tikai negatīvs?

Jautājums var būt vēl konkrētāks – vai mūsdienu vīrietim jābūt Varonim un vai sabiedrībai, kultūrai un sievietēm jāatbalsta vīriešu varonība? Ja tā uz to palūkojas, tad tas kļūst par ļoti modernu un pat ideoloģiski ietonētu jautājumu. Parādās arī šķautne – vai varonīgs vīrietis nav vardarbīgs vīrietis? Kā šos jautājumus ir risinājušas citas civilizācijas?

Lai apdomātu visu šo, interesenti tiek aicināti uz dubultlekciju, vispirms Viesturs Rudzītis un tad – Harijs Tumans. Pirmais runās par arhetipiskās psihes varonības izpausmēm mūsdienu cilvēkos, bet otrais – par objektīvi konstatējamo vēsturi un mākslu, caur kultūras vēstures prizmu. Lai gan – pirmais runās arī par to, par ko otrais un otrais par to, ko pirmais. Galvenais uzdevums – Saprast Varoni, tā rašanās un darbošanās kontekstus. Arī publika būs runātājs!

Pasākuma rezultāts nav prognozējams. Tas ir ļoti intriģējoši – kur mēs nonāksim? Vai varonība ir viena vai vairākas? Ko sapratīsim un kādu/kādus varonības formulējumus atzīsim par sev noderīgiem? Kā tas ietekmēs mūsu pozīciju personiskās izaugsmes un ģimenes organizācijas jautājumos? Kā tas ietekmēs ideoloģiskās un politiskās izvēles? Kā tas ietekmēs valsti?

Publicēts: 15.09.2017
Komentāru skaits: 0