Šis dzimtaskoks balstās Kārļa Dziļejas ģenealoģiskajā pētījumā[1] par Raiņa dzimtu. Lai gan tajā iekļuvusi tikai pavisam maza daļiņa no Raiņa tēva mātes izcelsmes, pētījums par pārējām trijām dzimtas ceturtdaļām ir ļoti bagātīgs un vērtīgs. Arī tādēļ, ka šos datus Dziļleja ir paguvis parādīt arī pašam Rainim un uzkausījis viņa komentārus. Par daudz ko dzejneieks esot bijis pārsteigts, viņš daudz nezinājis par savu dzimtu.

[1] K. Dziļleja. Raiņa ģenealoģija. J. Raiņa raksti, 1. sēj. A. Gulbja apgāds, 1932.

Dzimtaskoks, kas tagad lasītāja priekšā, pirmoreiz tika publicēts žurnālā “Psiholoģijas pasaule”, šķiet 2005. gadā, kopā ar rakstu “Rainis un viņa dzimtaskoks”. Pēc tam 2008. gadā tas viss parādījās manā “vecajā” mājaslapā un tagad tiek publicēts arī šeit[2]. Dzimtaskoku izveidojām kopā ar Normundu Tiltiņu, tas bija mūsu pirmais kopdarbs.

[2] Minētais raksts ir šeit

 Rainis_2008-page-001

Publicēts: 10.05.2017
Komentāru skaits: 0