Skatīt komentārus

Šis teksts tiek publicēts pēc Pētera Čaikovska operas “Jevgeņijs Oņegins” mēģinājuma Nacionālajā operā, kuru vadīju es – kā režisores Rēzijas Kalniņas konsultants. Notikums pārliecināja mani, ka šādam manam pielietojumam ir perspektīva. Mākslinieki bija iedvesmoti, viņi bija tikuši dziļāk savā lomā – arī caur savu dzīves pieredzi. Čaikovska un Puškina darbs ir par vīrišķo un ļoti interesanti, kā to galīgajā variantā interpretēs sieviete – Rēzija. Pirms tam gan bija mājas lasīšanas/rakstīšanas/domāšanas darbi. Nu un tā tad te viss tas kopā ir. Pirmizrāde 8. decembrī!

Čaikovskis un Puškins

Operas “Jevgeņijs Oņegins” (1878) libretu[1] Pjotrs Čaikovskis (1840-1893) izveidoja kopā ar “apdāvinātu diletantu” Šilovski. Šis darbs nozīmēja saīsināt Aleksandra Puškina (1799 – 1837) nemirstīgo “romānu dzejā”[2] tā, lai tas būtu uzvedams uz skatuves vienā vakarā. Vai to mēģināt darīt, nemainot galveno Puškina vēstījumu? Vai tas vispār iespējams? Varbūt libretā var noņemt dažas ierobežojošas informācijas un tādējādi paplašināt darba interpretācijas iespējas?

Šie jautājumi nav tik viegli atbildami, abas versijas jaucas kopā – man šķiet, Čaikovskis ir rēķinājies ar to, ka operas skatītājam ir zināms Puškina teksts. Labā ziņa ir tā, ka katrs pats var lasīt un spriest.  Es lasīju vispirms libretu, tad romānu, tad dažādus komentārus un interpretācijas. Varbūt katrs opermīlis nevarēs veltīt tik daudz laika tekstiem, bet vispār tas ir noderīgi. Jo – Čaikovskis veido savu versiju, tomēr tur, kur rodas dziļāki jautājumi par darbojošos personu motivāciju, tā jāmeklē pie Puškina.

Interesanta nianse – Puškins nodzīvoja gandrīz 38 gadus. Un tieši 38 gadu vecumā Čaikovskis izjūt nepieciešamību muzikāli interpretēt “Jevgeņiju Oņeginu”. Vai tas ir kāds īpašs vecums vīriešiem, kurā parādās jautājumi, kuri, iespējams, iekodēti romāna un operas materiālā? Vai tie ir jautājumi, kuri līdzīgi heteroseksuālajam Puškinam un homoseksuālajam Čaikovskim?

Īss operas saturs

1.cēliens, 1.aina. Opera sākas ar relatīvi garu laucinieciskas idilles atspoguļojumu, kurā ir muižnieku Larinu ģimenes matriarhāts ar pašu matušku-kormiļicu, kā viņu nosauc laimīgie dzimtzemnieki, priekšgalā. Iepazīstamies ar māsām Tatjanu un Olgu, pirmā no kurām ir sapņotāja un daudzlasītāja, otrā – draiska nebēdniece. Pie ģimenes bez vīriešiem lieliski piederas aukle. Aina noslēdzas ar mērenu paniku, kuru saceļ draugu Ļenska un Oņegina ierašanās.

2.aina – nakts, Tatjana raksta vēstuli, kur atzīstas mīlestībā Oņeginam.

3.aina – Oņegins atbraucis pie Tatjanas, paskaidro, atraida, tēvišķi pamāca, aizvaino.

2.cēliens, 1.aina – balle pie Lariniem. Oņegins “uzvilkts”, noklausās neglaimojošas tenkas par sevi un impulsīvi nolemj atriebties Ļenskim par to, “ka tas viņu šeit atvedis”. Olga nez kādēļ palīdz Oņeginam aizvainot Ļenski, abi dejo visu vakaru. Ļenskis mokās greizsirdībā un aizvainojumā, izaicina Oņeginu uz divkauju. Izaicinājums tiek pieņemts, lai gan Oņegins atzīstas sev, ka rīkojies nekrietni.

2.aina – divkauja, Ļenskis tiek nogalināts.

3.cēliens, 1.aina – balle Pēterburgā, tur ierodas Oņegins pēc ilgākas mētāšanās pa pasauli, satiek Tatjanu, nu jau kņazieni Greminu un mīklainu iemeslu dēļ iemīlas viņā.

2.aina – Oņegins pie Tatjanas mājās, atzīstas viņai mīlestībā un tiek atraidīts.

Personāžu vecuma jautājums

Atgriežoties pie intrigas par divām interpretācijām, jāatzīst, ka vismaz viena iemesla dēļ jauns variants, rakstot operu, bija neizbēgams un šis iemesls ir galveno darbojošos personu vecums Puškina romānā[3]. Oņeginam tur ir 26, Ļenskim 17, bet Tatjanai 13 un Olgai 12! Operas libretā nemainīgs palicis tikai Oņegina vecums:

Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов       (3.cēliens, 1. aina)[4]

Ja arī pārējie būtu tikpat nepilngadīgi kā Puškinam, kā atrast tik jaunus dziedātājus? Kā redzam – vairāk kā simts gadu laikā, kuros opera dzīvojusi uz visas pasaules skatuvēm, nekur tā nav interpretēta kā pusaudžu drāma, galveno varoņu četrinieks parasti izskatījies pēc divdesmit- vai trīsdesmitgadniekiem. Tātad tipiskā interpretācija – mēs dzīvojam visos vecumos, kuros esam dzīvojuši un līdz ar to – neizdzīvots pusaudžu vecums var “iznirt” arī vēlāk. Manuprāt, interesanti operu skatīties caur šādām brillēm.

Tomēr, šķiet, arī Puškina romāna personāži tiek izjusti kā daudz vecāki un mēs piedzīvojam nelielu šoku, uzzinot to vecumu, kurš neuzmanīgi lasot, viegli paslīd garām. Tātad ne tikai Čaikovskis viņus “vecinājis”, arī kaut kāda cita cilvēku uztveres īpatnība liek tos uztvert ne kā pusaudžus. Māsu Larinu vecumu kļūdaini novērtē pat izcilais puškinologs Jurijs Lotmans[5], rakstot, ka Tatjana ir viena vecuma ar Ļenski. Bet Puškina tekstā taču skaidri norādīts:

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Всё те же слышать возраженья,
Уничтожать предрассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моленья, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольца, слезы,
Надзоры теток, матерей,
И дружба тяжкая мужей![6]     4. daļa, VIII

Tomēr – ja Puškinam, atšķirībā no Čaikovska, tie ir pusaudži, ko tas ienes “Jevgeņija Oņegina” izprašanā? Manuprāt, divas svarīgas lietas – pirmkārt, pats Oņegins tad ir jāuztver kā tāds, kam nezin kādēļ ir interesanti par sevi divreiz jaunāku cilvēku kompānijā. Atpalicība attīstībā, sapņošana, izraidījums no sava vecuma sabiedrības? Nespēja sevi apliecināt kā pieaugušu cilvēku, “aplaušanās” kaut kādās pieaugušā atbildībās? Seksuāla izmantošana bērna/pusaudža gados, kuru veikusi kāda vecāka sieviete? Par šīm iespējām vēl turpināsim domāt. Pagaidām tikai piefiksēsim, domājot par Oņeginu – tas ir kaut kas ārprātīgs – nopietni uztvert 17-gadīga jaunekļa izaicinājumu uz divkauju, to pieņemt un jauno draugu nogalināt!

Otrkārt – ja personāži ir tik jauni, tad viņu erotiskās jūtas pašiem var būt tik nepierastas un šokējošas, bet arī neuzticamas – jebkurā brīdī var mainīties gan to intensitāte, gan virziens. Tas varētu kalpot par iemeslu atmest ar roku šādu “ar pirkstu ūdenī rakstītu” notikumu pētīšanai. Tomēr ir arī treškārt – laikam jau Puškina laikā cilvēkiem vismaz kaut kādā ziņā bija jānobriest agrāk, varbūt tādēļ, ka to dzīves ilgums bija mazāks, bija jāpagūst. Abu māsu aukle par savām precībām:

Мой Ваня

Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и, наконец,
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели

И с пеньем в церковь повели.

И вот ввели в семью чужую…  1. cēliens, 2.aina

Palūkosiemies uz šodienas trīspadsmitgadniecēm – vai kāda no tām būtu spējīga ne tikai uz tādu izlēmību kā Tatjana, bet galvenais – uz tādu domas skaidrību, kādu tā parāda savā vēstulē Oņeginam? (Varbūt šie jautājumi nav sevišķi korekti, jo meitene “raksta” ar Puškina ģeniālo spalvu un viņa neatkātojamajā valodā, tomēr es tos ieskicēju.)

Я к вам пишу — чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня!
Сначала я молчать хотела.
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Никогда!..          1. cēliens, 2. aina

Šodienas trīspadsmitgadnieces noteikti nav tā iegrimušas romantiskās literatūras studijās – tas būtu varējis Tatjanai likt pārņemt kā savējās kādā no grāmatām aizgūtās jūtas un pārdzīvojumus, atdarināt kādu citu, pieaugušāku varoni, projicēt uz Oņeginu daudz ko tādu, kas Oņegins objektīvi nemaz nebija. Un tas varētu būt palīdzējis izkopt tik bagātu valodiskās izteiksmes instrumentāriju, uz kādu mūsdienu pusaudzes nav trenētas. Bet to, ka šādi varētu rīkoties šodienas trīsdesmitgadniece, gan var iedomāties.

Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон,—
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя…
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.                        3.daļa IX, X[7]

Oņegina iekšējais konflikts

Lai saprastu Oņeginu, Čaikovskis mums nedod pietiekami daudz atbalsta punktu, kas var nozīmēt gan lielāku interpretācijas brīvību, gan aicinājumu atgriezties pie Puškina. Romāna dzejā autora skatījums uz savu galveno varoni man patīk, tas ir ģeniāls vīrieša psihes atainojums, materiālu kuram, visticamāk, Puškins smēlies galvenokārt no sevis[8]. Domāju, tas pilnībā saskan ar Lotmana atbalstīto versiju – ka romānam nav prototipu dzīvē un ka tēli radušies autora iekšējā radošajā procesā[9].

Man šķiet, Oņegins kopā ar Ļenski un autora balsi ir lielā dzejnieka trīs daļas, starp kurām ir savstarpēji konflikti. Ļenskis – jaunā, Getingenē studējušā, veselīgā, nevainīgā, mīlošā, godīgā, bet no Dievietes nobijusies personības daļa. Oņegins – ievainotā, depresīvā, bezcerīgā, sāpinātā, izmisusī, ļaunā, uz Dievieti dusmīgā daļa, kas ņem pārsvaru – nogalina savu pretinieci divkaujā. Autora balss ar savu ironiju, kas reizēm pāriet sarkasmā un spožo, precīzo valodu ir kā anestēzija lasītājam – lai tas nesajustu notiekošā ārprātīgumu. Bet varbūt arī otrādi – lai sajustu. Taču autora balss ir arī aizsargājoša, tā slēpj paša Puškina iekšējo konfliktu, kurš, manuprāt, ir konflikts ar Dievieti, kas arī krievu dzejas ģēnijam vēlāk liek iet bojā līdzīgā veidā, kā daudzus gadus iepriekš aprakstītajam Ļenskim. Es teiktu, ka te ir sava veida Svētā Trīsvienība – Tēvs (Oņegins), Dēls (Ļenskis) un Svētais gars (autora anestzējošā balss). Tomēr Oņegins ir Tēvs tikai sava salīdzinoši lielākā vecuma dēļ un šī loma ir viņa čaula, kas tāds, kas piesaista Tatjanas uzmanību, jo viņai nesen miris tēvs, kaut ko tēvišķu viņa grib ieraudzīt kaut kur citur. Un arī ierauga!

Татьяна (про себя)

Я дождалась, открылись очи!
Я знаю, зняю: это он!
Увы, теперь и дни, и ночи,
И жаркий одинокий сон, —
Все, все наполнит образ милый!
Без умолку волшебной силой
Все будет мне твердить о нем
И душу жечь любви огнем!                                1. cēl. 1. aina

Bet tā ir tikai ārējā čaula. Oņegina pusaudzību, “attīstīšanos atpakaļ”, var aplūkot arī kā ievainojumus dziedējoša atkarības procesa izpausmi, Upura dinamiku, kas meklē Glābēju un ienīst Vajātāju. Un to, ka Tatajana viņā iemīlas no pirmā acu uzmetiena, var uztvert arī kā mātišķības izpausmi, kā Tēvu zaudējušas vecākās meitas atbildību par ģimeni. Viņai jāmeklē jauns Tēvs, jauns aizsargātājs. Varbūt zemapziņa signalizēja – re, varbūt šis? Un tad uzreiz tās jūtas, kuras stipri priekšlaicīgi tiek par mīlestību nodēvētas. Vēl viena iespēja – Mātes loma izpaudās tieši brīdī, kad sava cikla ietvaros ierunājās arī Dzemde, “auglīgās dienas”, par kurām pusaudzei neviens nebija stāstījis un arī pašai vēl pieredzes nav, varbūt tās vienas no pirmajām…

Pavecākas dāmas, vērojot viņu Larinu ballē, protams, ne tuvu nav objektīvas, tomēr kāds patiesības zibsnis viņu atklāsmēs droši vien ir:

Ну, женишок!

Как жалко Танюшу

Возьмет ее в жены…

И будет тиранить:
Он, слышно, игрок!

Он — неуч страшный, сумасбродит,
Он дамам к ручке не подходит,
Он — фармазон, он пьет одно
Стаканом красное вино!            2. cēl., 1.aina

Taču – ja Oņegina uzvedībā saskatām atkarības iezīmes, tad jautājums – kas viņu ievainojis, kā izpaužas šis ievainojums? Mēģināsim veidot kādas hipotēzes, kas varētu mūs tuvināt atbildēm uz šiem jautājumiem! Arī tādēļ, ka viņa arhetipiskais stāsts varētu būt pamācošs daudziem mūsdienu vīriešiem viņu klupšanas piedzīvojumos.

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего.      1.daļa, XXXVIII

Oņegins ir depresīvs, bet viņa depresija ir pilna pasīva niknuma un mizantropijas.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призра́к невозвратимых дней:

Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.             1. daļa, XLVI

Ja domājam, ka depresija un niknums saistīti ar kādu zaudējumu, tad jāatzīst, ka viņam savā pašatveseļošanās gaitā, šis niknums kaut kur jāizlādē, tādēļ viņam vajadzīgs Vajātājs. Varbūt šī subjektīvā iemesla dēļ – vajag izlādēt niknumu no kādreizēja/-iem zaudējumiem – viņš nespēj atvainoties un miermīlīgi noregulēt konfliktu ar Ļenski, kaut arī pie sevis atzīst sevi par vainīgu:

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав[10],
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вечор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

 

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. …         6. daļa X, XI

 

Libreta tekstā, nerunājot nemaz par romānu dzejā, ir norādes uz Oņeginu kā siržu lauzēju. Bet varbūt tomēr žigolo, kas apkalpo par sevi vecākas precētas kundzes, mēģinot sev ieskaidrot, ka tā nav bijusi viņa izmantošana un ka viņš nejūtas izmantots? Tomēr – vai jušanās izmantotam nav gana labs izskaidrojums, kādēļ bija jābēg uz laukiem? Un vai tas nav labs izskaidrojums, kādēļ nebija iespējams atstāt bez ievērības jaunās meitenes vēstuli un kādēļ, iespējams, traumējošie piedzīvojumi ar vecākām sievietēm bija jāiegrib ārstēt (kompensēt) ar kaut ko jaunu un nevainīgu? Bet varbūt nozīmīgi izvēlēties sievietes, kuras jau kādam pieder – kā Olga Ļenskim vai Tatjana Greminam? Varbūt šādas sievietes ir drošākas, jo tās vieglāk pamest, par tām nav jāuzņemas pilna atbildība? Bet varbūt nozīmīgākais šādos trīsstūros ir iespēja konkurēt ar otru vīrieti Tēva/Dēla vai Brāļu attiecību līmenī?

Ģimenes un ārpusģimenes civilizācijas

Tēlu struktūra “Jevgeņijā Oņeginā” ir uzkrītoši līdzīga tai, kāda Raiņa “Pūt vējiņos”. Par to es savulaik jau rakstīju savā blogā[11], kas vēlāk, noslīpētākā veidā iekļāvās manā grāmatā “Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes”. Gan Puškina, gan Raiņa darbā mēs redzam izteikti matriarhālu struktūru ar māti un meitām centrā situācijā, kad no Daugavas otra krasta ierodas precinieki. Tātad divu pasauļu saskarsme/sadursme – ģimenes un ārpusģimenes. Ļoti svarīgu arhetipisku mehānismu izrakšana!

Abu darbu mitoloģijās ir arī atšķirības. Starp Raiņa Uldi un Didzi konflikts nav iezīmēts, kas nenozīmē, ka tā nav. Es tos abus interpretēju kā Tēvu un Dēlu, jeb Brāļus, bet arī Oņeginu/Ļenski var tā interpretēt, bet, atšķirībā no Raiņa, Puškins&Čaikovskis uzrāda arhetipisko konfliktu starp tiem. To, kuru izraisa/vada Māte vai sieviete plašākā nozīmē, “Jegeņijā Oņeginā” – vispirms, izraisot dueli, Olga un pēc tam – precētā Tatjana. Kad māte dzemdē dēlu, tas viņai kļūst tuvāks par vīru, kas ir arhetipisku dēla vainas sajūtu/dusmu pret tēvu cēlonis. Un kas ir arī analoģisku jūtu cēlonis tēvam pret dēlu. Vīriešu, jeb ārpusģimenes civilizācijas stabilitāte atkarīga no viņu imunitātes pret sievišķām manipulācijām, bieži pilnīgi neapzinātām, lai izjauktu Tēva un Dēla vienotību. Tās vīrišķās attiecību konstrukcijas, kas operā, ir neimūnas pret tādām manipulācijām. Vēl vairāk – Oņegins (nosacītais Tēvs) provocē Olgu (vai otrādi – Olga provocē Oņeginu) pret Ļenski – Dēlu. Kādēļ viņš tā dara?

Manuprāt, tas ir ilgstoša izmisīgas izmantotības un bezpalīdzības stāvokļa izraisīts izjūtu ļaunums, kas otrreiz parādās operas beigās, kad Oņegins līdzīgi vēršas pret citu vīrieti, kņazu Greminu, mēģinot tam atvilt sievu –  savulaik paša atraidīto Tatjanu, kura tam pēkšņi kļuvusi vajadzīga. Kaprīza spēlēšanās ar savu un citu likteņiem, ko simbolizē arī duelēšanās, flirts ar nāvi un dzīves nicināšana. Vai tam ir kāda vēl dziļāka nozīme?

Varbūt ka Ļenski mēs varam ieraudzīt kā Gatiņu – faktisko Baibiņas brāli, nevis potenciālo vīru. Brāli, kuru nosloga incestuāla mīlestība pret māsu, no kuras viņš gribētu atkratīties. Bet bērnības attiecības uz vecāku saprecinošās sarunas un paša fiziskie ierobežojumi neļauj. Doma par iespējamu atteikšanos no Olgas kā no līgavas Ļenska psihē varētu būt pārlādēta ar vainas sajūtām, kas ir stiprākas par drosmi izlauzties no bērnības attiecībām un iet tālāk. Tādēļ viņš varētu būt gribējis mirt vai sevi sodīt “par neuzticību”. Ne jau aiz mīlestības vai kaisles pret Olgu, bet aiz vainas sajūtas, ka atdod to kādam citam, kas vēl nav parādījies. Un ka dziļi sevī grib to darīt un doties prom un sodīt sevi par to ar nāvi. Nezinot, ka Olgai nekas nav pretim pret šķiršanos, patiesībā viņa jau sen ir gatava to darīt, viņai bērnība ir beigusies bez kādām vainas sajūtām. Dejošana ballē ar Oņeginu varēja būt atbildības uzņemšanās un Ļenska atbrīvošana no līdzšinējām saistībām. Olga ir drosmīgāka un rotaļīgāka par Ļenski, par ko ar tik gaisīgu cinismu mums vēsta Puškins!

Мой бедный Ленский! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан умел ее пленить,
Улан любим ее душою…
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,
С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.         7. daļa, VIII. IX. X

Atkarība kā stūre dzīves un nāves cīņā

Te man jāgriežas atkal pie sava bloga ieraksta “Atkarības aiteriskā izcelsme”[12], kas noslīpētākā veidā iekļauts grāmatā “Pilni pagrabi partizānu”. Sievišķā psihe ilgstoši diferencējusies no tās pamata – Zemes, jeb mitoloģiskās Gajas, kuras pēcnācējos un pēcnācēju pēcnācējos tās pamatīpašības ir tik tikko atpazīstamas. Tomēr uzmanīgam vērotājam nav grūti pamanīt, ka Zeme gan dzīvību dod, gan paņem sevī atpakaļ – tā ir gan dzīvība, gan nāve, kas cikliski nomaina viena otru un kas, no sistēmiskā viedokļa raugoties, ir labas – abas. Ja viena izpaliek, tad nenotiek arī otra. Sievietē un tās Dzemdē ir pārstāvēti šie abi Gajas pretstati, kurus gan pašai sievietei ir tik grūti sevī atpazīt. Jā, viņa pamana, ka vīrietis viņas klātbūtnē iedvesmojas un rada, saucot to par savu mūzu un svin dzīvi, un ļoti bieži viņai tas patīk, bet asociēt sevi ar spēku, kas vīrieti nogalina, liedz pašas psiholoģiskā aizsardzība un nepieciešamība sevi asociēt ar kaut ko pozitīvu. Ir jābūt ļoti attīstītam, lai ieraudzītu, ka arī nāve ir kas sistēmiski pozitīvs – ne vienmēr cilvēki tādi ir, tādēļ grūtības. No viena skatu punkta raugoties, Ļenskis iet bojā Olgas dēļ. Sievietes atraidījums var tikt izjusts kā “mazā nāve” un ir daudzu vīriešu dzīves jēgas zuduma pamatā. Fiziski viņš vēl dzīvo, bet psiholoģiski ir miris. Taču nāvē ir arī visa dzīve un pat tāda kā seksuālai līdzīga atdošanās:

Ленский

Куда, куда,
Куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой тьме таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон!
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она, —
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот.                        2.cēl., 2.aina

Šis nāves aspekts sievietes būtībā ienāk līdzīgi kā Dieviete – nāvi var uzskatīt par vienu no Dievietes veidiem, tādu kā Giltini ar izkapti rokās leišu mitoloģijā. Zīdainis to ierauga nelaimīgās mātes sejā, tādas, kurai bērns ir šķērslis dzīvē. Tādas, kas būtu gribējusi nedzemdēt, kas būtu gribējusi izdarīt abortu, kas gatava bērnu nogalināt – nevajadzētu aizmirst, ka tas vēsturiski ir bijis visizplatītākais ģimenes lieluma regulēšanas veids. Pieaugot vīrieši saglabā sevī šo refleksu – baidīties, ka sieviete to nogalinās (kastrēs, atzīs par ne-vīriešiem), vai padarīs viņa dzīvi bezjēdzīgu.

Arī Tatjanas fantāzijās ir kaut kas nogalinošs un nekrofīls, viņa izjūt sevi kā vienlaicīgi mātišķu gan nogalinošu spēku, runājot par “apdzisušajām acīm”:

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы?                          1.cēl., 1.aina

Gan dzīve (Dzemde), gan Nāve ir ievelkošas, pilnas ar tukšuma gravitāciju. Tie ir visstiprākie psihiskie spēki šajā pasaulē. Tas spēks, kas rodas no zaudējuma tukšuma un kuru uztur atkarība, ir daudzkārt mazāks, bet tomēr pietiekams, lai varētu kalpot kā stūre, ar kuras palīdzību vai doties vai nu dzīvē vai nāvē. Tas ir iemesls, kādēļ vīriešiem raksturīga atkarība no ārēja objekta (alkohols, darbs, spēles, tajā skaitā dueļi un krievu ruletes, kā populārākie objekti) un kādēļ viņi to izvēlas un meklē. Lai stūrētu un kaut kā spētu pretoties sievišķo tukšumu pārspēkam.

Ja šādi paraugāmies uz Oņeginu, tad redzam tā virzību nāves tukšuma virzienā. Vienīgais, kas to vēl notur, ir atkarība. Dzīvība – radošums, ģimene, bērni – šie orientieri Oņeginu ir pametuši un nevilina. Oņegins varbūt ir spēlmanis, bet alkoholiķis viņš noteikti nav, kur nu vēl darbaholiķis. Izskatās, ka nav daudz ārēju objektu bez iedvesmojošām vai mātišķām sievietēm, kas varētu viņu piesaistīt kā Glābēji, daļa no drāmas trīsstūra, kas palīdzētu sadziedēt zaudējumu. Taču šie Oņegina Glābēji periodiski kļūst par Vajātājiem tā iekšējā, subjektīvajā uztverē, tādēļ pakāpeniski zaudē uzticību (dzīves jēga) un ved depresijas un iztukšotības virzienā. Atkarība tomēr, neaizmirsīsim, ir psihes funkcija, kuras pienākums ir sadziedēt zaudējumus. Kas bija Oņegina zaudējumi? Par to tālāk – kur par Dievieti, incestu un zēnu izmantošanu.

Skatoties uz Oņegina pēkšņo iemīlēšanos precētajā Tatjanā, varam tajā ieraudzīt atriebību – visām sievietēm, kas ir arī nāves, visam sievišķajam. Viņš grib Taņai nodarīt pāri, izmantojot tās “vājo Dzemdes vietu” – viņš ir tās Edgars, neiespējamais vīrietis, sēklas donors, kuram Tatjanai ļoti grūti atteikt. Tas, kuru Dzemde izjūt kā “labu sēklu”, un kas izskatās pēc tāda, kas pēc simboliskā vai reālā bērna piedzimšanas nebūs gana stiprs, lai cīnītos ar māti par šo bērnu.  Šāda atriebība un kārtējā niknuma izlāde vienlaikus būtu arī kaut īslaicīga jēgas dzīvot atgriešanās, tādēļ tāda enerģija tajā pēdējā Oņegina un Tatjanas sarunā.

Vērojot Oņegina iekšējos ceļojumus un saskarsmes ar sievišķo, gribas tās klasificēt pēc dziļuma – vispirms visdziļākais, Dzemdes līmenis, tad Dieviete un tad – Māte/Meita.

Dzemde, tukšuma nospēlēšana

Par Dzemdi es saucu visfundamentālāko un dziļāko principu sievietes psihē[13], pēc kura veidotas ir arī jaunākās sievišķās psihes daļas. Dzemde grib piepildīties un kamēr tas nav noticis, tā cieš pati no sava tukšuma un tā gravitācijas:

Татьяна

Как я люблю под звуки песен этих
Мечтами уноситься иногда куда-то,
Куда-то далеко…

Ольга

Ах, Таня, Таня!
Всегда мечтаешь ты. А я так не в тебя, —
Мне весело, когда я пенье слышу.                                 1.cēl. 1.aina

Ir liels noslēpums un mistērija, kā Dzemde atrod to, ar ko tai jāpiepildās. Par šo procesu vairāk ir stāstījuši mākslinieki, nevis zinātnieki. Šie stāsti “iekrīt dvēselē”, radot tādu ticamības sajūtu, kuru zinātne nespētu ne vairāk apstiprināt, ne noliegt. Šajā sakarā vēlreiz citēju jau reiz citēto.

Татьяна (про себя)

Я дождалась, открылись очи!
Я знаю, зняю: это он!
Увы, теперь и дни, и ночи,
И жаркий одинокий сон, —
Все, все наполнит образ милый!
Без умолку волшебной силой
Все будет мне твердить о нем
И душу жечь любви огнем!                      1.cēl., 1.aina

Kad Dzemde uzrunāta, tā izjūt pirmspiepildīšanās alkas un sāpes par to, ka tā vēl nepiepildīta. Tomēr šajā Dzemdes dziesmā ieskanas nāvinošas notis – tuvojas izšķiršanās, dzīvot vai mirt:

Я пью волшебный яд желаний,
Меня преследуют мечты:
Везде, везде передо мной
Мой искуситель роковой,
Везде, везде он предо мною!                 1.cēl., 2.aina

Kas notiek ar vīrieti, kuru Dzemde noskatījusi? Pozitīvā variantā viņš var pašapliecinoši sajusties kā procesa aktīvā daļa vai kā tāds, kurš uzņemas Dzemdes “vainu” par tās tukšuma gravitācijas darbu. Kā tāds, kurš izvēlas, nevis kuru izvēlas –  “Un starp simtām tikai tevi vienu, pirmo reizi ieraudzīju es”. Taču ir arī negatīvais variants un man liekas, ka tieši tas izpaužas Oņeginam. Ir vīrieši, kas, sajutuši Dzemdes saucienu, sastingst, pārakmeņojas, dažreiz pārbīstas un bēg, bet citreiz – kļūst agresīvi un uzbrūk. Un uzbrūk ne vienmēr sievietei ar Dzemdi, dažreiz, iekrītot pilnīgā panikā, sarīko mērenu kariņu, dažreiz uzorganizē pašnāvību. Tā rīkojas tie, uz kuriem ir liels iespaids Dievietei, kā arī tie, kas kā mazi puikas ir tikuši vecāku sieviešu izmantoti, kas patiesībā ir gandrīz viens un tas pats.

Dieviete

Dieviete[14] ir tāds arhetips cilvēku psihē, kas veidojies no maza bērna izjūtām “no apakšas” vērojot savu māti un aizvēsturē ļoti bieži dramatisku dabas fonu “aiz mātes”. Šis fons (negaiss, pērkons, zemestrīce, putenis utt.) ietekmē arī māti, kā rezultātā bērns to ierauga kā nobijušos un apdraudētu, bet arī varenu un apdraudošu, spējīgu arī nogalināt, kaut vai no apjukuma un bezpalīdzības sajūtām. Lai Dieviete būtu labvēlīga un silta “kā saule”, tā jāpielūdz un tai jāziedo. Vīriešu attieksmē pret sievieti vienmēr vērojamas bailes no Dievietes un tās pielūgšana kā ziedojums (t.sk. seksuāls), cerībā uz ziedojuma pieņemšanu un Dievietes labvēlību. Manuprāt, Ļenska uzvedībā un retorikā attiecībā pret Olgu spilgti izpaužas gan baiļu, gan pielūgsmes elementi, bet Olga neuzvedas tā, ka nepārprotami būtu skaidrs, ka Dieviete ziedojumu pieņēmusi. Nesaņēmis atzinību kā zīmi par pieņemto ziedojumu, Ļenskis atrodas nepārtrauktā sasprindzinājumā:

Я люблю тебя, я люблю тебя,
Как одна душа поэта только любит:
Ты одна в моих мечтаньях.
Ты одно мое желанье,
Ты мне радость и страданье.
Я люблю тебя, я люблю тебя,
И никогда ничто: ни охлаждающая даль,
Ни час разлуки, ни веселья шум —
Не отрезвят души,
Согретой девственным любви огнем!                                1.cēl., 1.aina

Ļenska sasprindzinājums ir tik liels, ka tam jārod kāda izlāde. Ja tas nenotiek, pilnīgi saprotams, ka viņš kļūst ievainojams – līdz pat tam, ka meklē nāvi kā Dievietes sodu. Jeb nelaiž garām iespēju ar to paspēlēties. Tam ir tik daudz analogu moderno vīriešu attiecībās ar Dievieti! Mūsdienās ir nākušas klāt papildus iespējas jauniem vīriešiem sevi nogalināt, piemērām, ieskrienot kokā ar motociklu.

Bet vīrieša psihe jau meklē arī citas izejas. Tā prot arī sacelties pret Dievieti, ņirgāties par to un izaicināt. Šādu taktiku piekopj Oņegins, taču tā neliecina, ka viņš būtu iekšēji drošāks un drosmīgāks par draugu. Tikpat labi tā var būt iekšēja izmisuma izpausme un “uzprasīšanās uz nepatikšanām” vai tā pati nāves meklēšana. Tas, kā Oņegins Ļenskim raksturo viņa mīlas objektu, neizklausās pēc objektīva apraksta. Tas izklausās kā pirmā, tikko jūtamā dueļa ar draugu provocēšana:

В чертах у Ольги жизни нет,
Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне.
Я выбрал бы другую!                   1.cēl., 1.aina

Tomēr Oņegins nav monotons un vienveidīgs savā kalpošanā. Viņš atzīst Dievietes spēku un savu padevību tam:

Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства.                  1.cēl., 3.aina

Taču, tikko atzinis Dievieti, viņš to noliedz, mēģina pasniegt sevi kā spējīgu dzīvot ārpus Dievietes ietekmes sfēras:

Но я не создан для блаженства,
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их недостоин вовсе я.                 1.cēl., 3.aina

Skaidrs, ka šādam Dievietes noliegumam būs sekas – iekšēja trauksme, vainas sajūtas, bailes – tāds Oņegins atnāks uz balli pie Lariniem. Un šīs jūtas izlauzīsies uz āru tālākajā dramatiskajā konfliktā, kurā abi draugi palīdz viens otram tikt upurēti Dievietei.

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слез
Давно терпеть не мог Евгений;
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но, девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он
и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.                             5.daļa, XXXI

Ļenskis visā konflikta ar draugu jūklī spēj tomēr izlādēt sasprindzinājumu, kas no šķietamās iemīlēšanās un Dievietes – Olgas vienaldzības. Viņš Dievieti nosauc par dēmonu un precīzi noraksturo. Bet, protams, neatdala – pati meitene un dēmons Ļenska galvā tiek sajaukti kopā:

Ленский

Я узнал здесь, что дева красою
Может быть, точно ангел, мила
И прекрасна, как день, но душою… но душою…
Точно демон, коварна и зла!                   2.cēl., 1.aina

Daudzas Dievietes īpašības Ļenska un sevišķi Oņegina psihē izpaužas ekstrēmi. Kaut kāda nozīme tajā ir laikmetam – Gētes “Jaunā Vertera ciešanas” savulaik radīja veselu jaunu vīriešu pašnāvību epidēmiju Eiropā. Ciest un iet bojā nelaimīgas mīlestības dēļ bija moderni un skaitījās skaisti, cēli un jēgpilni. Tomēr, šķiet, Dievetes spēka turbo efektu šajā stāstā dod arī vīriešu kā mazu zēnu izmantošana, kam ir arī seksuāli aspekti, par to tālāk.

Māte/Meita

Māte un meita ir minimālais komplekts, no kura var sastāvēt ģimene. Es to saucu par matriarhālo mugurkaulu[15] un uzskatu, ka tā ir vissenākā ģimenes forma. Līdz monogāmai ģimenei ir bijis jāpaiet daudziem vēsturiskiem laikmetiem[16]. Par Larinu ģimeni zināms, ka tēvs tajā miris, tātad notiek atgriešanās mitoloģiskajā aizvēsturē. Tas notiek tādējādi, ka ģimenes sievietes izjūt emocionālu un ķermenisku nedrošību, kas nav izkaidrojama ar objektīvo situāciju – Larinas ir pietiekami nodrošinātas[17], viņi zemnieki tās mīl un nekas slikts tām nedraud. Taču ķermenis reaģē tā, it kā joprojām būtu aizvēsture, kurā bez pieauguša vīrieša aizsardzības palikušas sievietes neglābjami tiek “pārdalītas” starp citiem vīriešiem, tātad pazemotas un aplaupītas. Taču miruši ir arī Oņegina tēvs un tēvocis, tāpat nekur neparādās Ļenska vecāki. Tas rada tādu kā Tēva deficītu, dēliem tagad jāiztur eksāmens un jāpārņem atbildība – arī kaut kādā plašākā, garīgā līmenī – arī radot ģimenes un rūpējoties par tām.

Tēva trūkums Mātes/Meitas ģimenē rada divas konsekvences. Pirmkārt, vainas sajūtu un pašvērtības samazinājumu – ķermenis sāk justies tā, ir kā tas jau būtu pazemots. Otrkārt, jauna Tēva meklējumus, kas parasti izpaužas tā kā Tatjanai – precības ar vecāku, stabilu vīrieti. Šajā izvēlē galvenais motīvs ir arhetipiskā drošība. Tomēr papildus par to liecina kas cits  – tiek izskatīti vairāki kandidāti (modernajā laikmetā – dzimumpartneri) un vairums no tiem tiek pamesti – neapzināta atriebība Tēvam par to, ka nomirstot pameta meitu.

Tatjanas iemīlēšanās Oņeginā būtu jāizskata arī no šāda aspekta – kā Tēva kandidāta uzrunāšana. Viņa āriene uz šādu fantāziju noteikti varēja vedināt – Jevgeņijs droši vien atstāja vīrišķīga puiša iespaidu, tāda, kurš varētu parūpēties par bez aizstāvja palikušajām sievietēm. Tomēr āriene šajā gadījumā ir mānīga un savā ziņā tas ir tipiski. Jo meitenēm bieži acis krīt vispirms uz neiespējamiem vīriešiem – no tiem var dabūt bērnus, tad tie mirst, kaut kur noklīst vai tiek atraidīti (atriebība tēvam par to ka atļāvās nomirt!). Tad nāk nākamais kandidāts, nereti tāds, kurš ir piemērots, lai rūpētos par ģimeni, bet ar kuru nav jādala tiesības uz bērniem, tie ir tikai mātes bērni. Tas ir tāds Edgara/Akmentiņa[18] mehānisms. Tādu mēs redzam arī Tatjanas mātes izvēlēs, savulaik:

Няня

Да, помню, помню!
В то время был ещё жених  Супруг ваш… Но вы поневоле
Тогда мечтали о другом.
Который сердцем и умом
Вам нравился гораздо боле.  Ларина

Ведь он был славный франт,
Игрок и гвардии сержант!           1.cēl., 1.aina

 

Tātad Tatjana atkārto mātes stāstu, kurā Oņeginam jāspēlē franta un gvardes seržanta loma, bet Gremins būs tas, kas līdzīgs Tatjanas tēvam. Tāda ir patriarhāli idilliska lietu kārtība un ģimenes pieredzē ir stāsts, kā tas atrisina visus jautājumus:

 

Ларина

Ах, как я плакала сначала!
С супругом чуть не развелась!
Потом хозяйством занялась,
Привыкла — и довольна стала.        1.cēl., 1.aina

 

Turklāt šī Larina – “Akmentiņa” nosvērtā mīlestība ir tā, kas savalda Dzemdi, ziedo Dievietei un atgriež ģimenē Tēvu:

 

Гремин

Любви все возрасты покорны:
Ее порывы благотворны
И юноше в расцвете лет,
Едва увидевшему свет,
И закаленному судьбой
Бойцу с седою головой.
Онегин, я скрывать не стану:
Безумно я люблю Татьяну!
Тоскливо жизнь моя текла…
Она явилась и дала,
Как солнца луч среди ненастья,
Мне жизнь и молодость,
Да, молодость и счастье.                     3.cēl., 1.aina

 

Māsas uz Tēva zaudējumu reaģē it kā atšķirīgi – Tatjana ir grūtsirdīga un grāmatās iegrimusi, bet Olga – dzīvespriecīga un rotaļīga:

Я не способна к грусти томной,
Я не люблю мечтать в тиши
Иль на балконе ночью темной
Вздыхать, вздыхать,
Вздыхать из глубины души.
Зачем вздыхать, когда счастливо
Мои дни юные текут?
Я беззаботна и шаловлива,
Меня ребенком все зовут.                        1.cēl., 1. aina

Tomēr tas ir tikai šķietami – ka māsas rīkojas atšķirīgi. Sekas ir līdzīgas – abas izvēlas palaist garām pirmos pretendentus, bet otrie ir riktīgi “gruntīgi ņēmāji”. Pirmie iekļūst kaut kādā likteņa rotaļā, kurai būtu jāspēj turēties pretim, bet, kā to rāda daudzi piemēri dzīvē – tas neizdodas:

Ленский и Онегин (каждый про себя)

Враги!.. Давно ли друг от друга
Нас жажда крови отвела?
Давно ли мы часы досуга,
Трапезу, и мысли, и дела

Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Мы друг для друга в тишине
Готовим гибель хладнокровно…
Ах!..
Не засмеяться ль нам, пока
Не обагрилася рука,
Не разойтись ли полюбовно?..
Нет!.. Нет!.. Нет!.. Нет!..                             2.cēl., 2.aina

Sanāk tāda kā Tēva lomas pretendentu, bet varbūt tomēr Brāļu cīņa uz dzīvību un nāvi. Ja tāda ir iespējama, tad vīriešu pasaulē (ārpusģimenes civilizācijā) kaut kas nav kārtībā pašos pamatos. Arī Oņegina attieksme pret tēvoci ir necienīga, kaut arī formāli viņš savu Dēla pienākumu pret Tēvu paveic:

Онегин (Татьяне)

Мой дядя — самых честных правил.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример — другим наука.

Но, боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!                          1.cēl., 1.aina

Zaudējums

Šajā rakstā jau vairākkārt pieminēju gan atkarību kā psihes funkciju, kas “domāta” zaudējumu sadziedēšanai, gan domu par mazu zēnu izmantošanu, kuru veic vecākas sievietes. Mana intuīcija saka, ka Oņegina zaudējumā ir kaut kāda saikne ar viņa izmantošanu. Operas libretā un arī romānā dzejā gan nav tiešu norāžu par to. Tomēr ir jautājumi – kas liek Oņeginam tā vairīties no sievietēm, kas liek tā pārbīties un saniknoties? No kurienes depresīvās tendences, izolēšanās no plašākas sabiedrības? Šie jautājumi kļūst vēl interesantāki, ja aplūkojam manu augstāk pieminēto rakstu par Puškina paša depresivitāti un agresivitāti.

Pat ja tas nebūtu tiesa, man šķiet, šis iestudējums ir laba iespēja pieņemt, ka Oņegins ir savulaik izmantots puika un šai izmantošanai (kā jau vienmēr) ir seksuāls aspekts. Par zēnu seksuālu izmantošanu vairāk runāts homoseksuāli pedofīlu sakaru sakarā, tikpat kā nekad – ja tas noticis attiecībās ar pieaugušu sievieti. Tādēļ šis termins ir tāds mulsinošs un daudzus var arī šokēt, jo par to, kā vardarbības sekas izpaužas zēniem, maz kurš zina. Kurpretim izmantotu meiteņu stāstu ir daudz, atcerēsimies kaut vai Dostojevska Nastasju Fiļipovnu, kas šī rakstnieka daiļradē reinkarnējas gandrīz jebkurā viņa darbā!

Katrā pieaugušā sievietē ir tāda arhetipiska jauda, kas liek pieaugušam vīrietim regresēt par mazu puiku, vai arī, labākajā gadījumā, migrēt uz ārpusģimenes (vīriešu) civilizācijas telpu. Jo šī sieviete ir spiesta sevi kaut kā iekšēji pārkārtot un ierobežot (pakļauties), lai spētu būt blakus ar stipru un neregresējošu, pieaugušu vīrieti, kas tai jāuztver kā ģimenes galva, nevis kā tirāns un varmāka, kā bieži tiek uztverts:

Ларина и няня

Привычка свыше нам дана —
Замена счастию она.              1.cēl., 1.aina

Cīņa starp šiem diviem pieaugušajiem pretējo dzimumu cilvēkiem (Tēvu un Māti) ir nežēlīga, kaut arī vairumā gadījumu neredzama[19]. Kā narkologs esmu klausījies simtiem stāstu, kur Māte piespiedusi Tēvu regresēt par Dēlu, turklāt pasniedzot to kā tikai viņa problēmu – vīriešu alkoholismu. Tas saka man, ka vīrietis – patiešām stiprs un funkcionējošs ģimenes galva, nav nekas pašsaprotams. Tas ir ilgi briedis kultūras spēks, kas piespiedis matriarhālajai varai “pierast”, bet ne uz mūžu. Tiklīdz kā Tēvs kļūst vājāks, tā Māte ieņem tā vietu. Kas daudzviet ir ļoti vajadzīgi un svarīgi, piemērām, pēc kara. Māte kļūst par Māti + Tēvu un tas ļauj bērniem izaugt. Kaut arī matriarhālā vidē, pēc kuras tiem Tēvs būs jārada no jauna, tomēr – izaugt, izdzīvot!

Esmu ievērojis patiku, ar kādu jaunās mammas klausās tādas dziesmiņas kā “es esmu džekiņš baigi foršs un man ir mocīts baigi foršs…”[20]. Un atceros arī, ka Anna Brigadere trijās diennaktīs radīja Sprīdīti – mazu puiku, kas spējīgs veikt vīru darbus. Kā lai apvieno šo – darbus veic, bet tomēr klausa mammai? Sarežģīts matriarhālās pasaules uzdevums, kuru tā ar augstāk aprakstītajiem Dzemdes, Dievietes un Mātes/Meitas vairumā gadījumu, sevišķi Latvijā, tomēr pamanās sekmīgi veikt.

Starp fantāziju par “džekiņu”, Sprīdīti un seksuālu uzmākšanos maziem puikām ir tikai viens mazs solītis. Par šādiem gadījumiem mēs maz uzzinām un pat ja dzirdam, ka 15-gadīgs puisis sācis dzīvot pie 30-gadīgas sievietes, neuztveram to kā vardarbību pret puisi. “Akcelerāts”, mēs parasti sakām ar uzslavinošu intonāciju. Un vīrieši parasti nesūdzas par to, ka iesaistīti šādā spēlē. Taisni otrādi, viņi tā kā lepojas…

Nav tik vienkārši. Kad klausāmies kaut vai šo – https://www.youtube.com/watch?v=mif5diCzIcM , mums vajag pielietot visu savu psiholoģisko aizsardzību, lai ieskaidrotu sev, ka tā nav seksuāli izmantota vīrieša (zēna) dziesma. Parasti jau izdodas, jo Mammu un Dievieti kaitināt nevajag…

Tomēr, ja iesaistāmies diskusijā par vīriešu vardarbību pret sievietēm, tad šī ideja, ka vardarbīgs vīrietis varētu būt savulaik seksuāli izmantotais zēns, tiek norullēts līdz ar zemi. Tomēr viņš tur kaut kur ir un varbūt būtu labi, ja Jevgeņijs Oņegins operā būtu taisīts kā tāds. Faktus par viņu mēs zinām maz. Bet uzvedība ir tāda, kā sieviešu (Māšu) izmantotiem puikām.

Vārds “seksuāli” šajos izmantošanas stāstos reizēm tomēr ir neatbilstoši skaļš, provocējošs un pat aizvainojošs sievietēm un mātēm, kas neapzināti un “gribot visu to labāko”, spiestas justies vainīgas, parasti nesaprotot, par ko. Tur ir nianšu nianses un varbūt to “seksuāli” nevajag lietot, jo zēnu izmantošanas stāstos, atšķirībā no meiteņu izmantošanas, parasti nav dzimumorgānu saskares. Seksuāls kontakts veidojas uz normālas krūts barošanas pamata. Un tas notiek tad, ja mātes un tēva attiecības vai nu ir pārāk attālinātas vai to vispār nav. Dēla acīs māte izskatās neapmierināta, briesmīga, nogalinātgatava – līdz brīdim, kad, krūts barošanas laikā, uzsmaida. Zēns to uztver kā savu varoņdarbu un izglābšanos vienlaicīgi. Šāds stāsts rada vismaz tādas sekas, par kurām saka – sievietes krūtis nomierina visu vecumu vīriešus…

Es varētu pastāstīt dažus stāstus par to, kā pieaugušas un arī pavecākas sievietes “skatās” uz jauniem puišiem un kā tiem puišiem tas jāiztur. Tomēr skatīšanās vēl nav vardarbība, ja pievēršamies tikai objektīvajam. Ir jau arī gramstīšanās, attiecības “priekšniece – padotais”un kas tik vēl nē. Vīrieši šajās situācijas subjektīvi ir diezgan neaizsargāti, jo aktīvās, uzbrūkošās sievietes (un Tatjanu ar tās vēstuli Oņegins varēja uztvert tieši tā) asociatīvi saplūst kopā ar tām, ar kurām viņi bijuši kopā ar mātēm pie to krūtīm, ar Dievieti, kuras labvēlība jāizpelnās, lai izdzīvotu, un fantāziju par sevi kā Dēliem, kam jāmēģina aizvietot Tēvus, kad tie tiek diskvalificēti un kad dēliem ir bijis jābūt Varoņiem. Vīrietim jābūt Varonim, tāds ir likums, citādi kirdik. Šī tiek skatīta kā galvenā arhetipiskā vīrieša funkcija – mēs (sievietes) dzīvosim, bet viņam mūs jāsargā. Šie stāsti vēl var būt sensācija, ja par to runātu atklātāk, ne tikai tā, kā BET BET, kur tas tā muzikāli aizplīvuroti – tiem, kam to plīvuru vajag. Veču kompānijā, sevišķi pie glāzītes, nevajag aizsardzību, tur šis rūgtums nāk ārā kaut vai kā anekdotes.

Trikē un Hārons

Lugā ir divi personāži, kuru epzodiskā darbība var radīt iespaidu, ka tie nav svarīgi. Tomēr šeit varbūt ir tas gadījums, par kuru saka, ka jo īsāks teksts, jo būtiskāks.

Pirmais ir Trikē, francūzis, kurš krieviski runā un dzied ar smagu akcentu, un kura parādīšanās darbībā ir pārsteidzoša vienīgi ar to, ka autors ir uzskatījis par vajadzīgu tādam “nebūtiskam” Trikē būt. Pasaku teorijās ir Trixters (Tvixters) – faktors (personāžs), kas parasti ir diezgan velnišķīgs, ne no šīs pasaules. Tas palaiž iestrēgušu darbību vai dod tai jaunu virzību, tas ir tāds parakoksāls parasti, atšķirīgs no mainstrīma. Aplūkojamajā operā Trikē (fonētiski tuvs ar Trixters) veic tieši šo funkciju – palaiž iestrēgušu darbību, pārceļ to citu iespēju un risinājumu līmenī. Tādēļ tas ir savā ziņā līdzīgs kādam priesterim, kas svētī kaut kādu noteiktu iespēju variantu, bet nesvētī citu, mazāk perspektīvu.

Trikē ļauj notikt konfliktam starp draugiem, viņš to būtībā atver un svētī. Savā ziņā atver kādu noslēpumu un nerunājamu lietu lādi. Viņš ļauj laikam ritēt atpakaļ un parādīt, kā brālis nogalina brāli un tēvs – dēlu, kas ir bijuši svarīgi aizvēstures temati. Man šķiet, Trikē jābūt cik epizodiskam tik spilgtam.

Otrs epizodiski svarīgais ir Zareckis, kas asociējas ar Hāronu no grieķu mitoloģijas. To, kas mirušos par vienu obolu (mazākā naudas vienība), kas klientam uzlikta mutē uz mēles, pārceļ pāri upei Stiksai uz ēnaino mirušo valstību, kurā valda Aids un viņa sieva, brāļameita Persefone. Šis rituāls ir līdzīgs kristīšanai upē, kuru sāka praktizēt Jēzus brālēns (mātes māsas dēls) Jānis Kristītājs. Zareckis – Hārons – anti-Jānis. Arī epizodiska, bet ļoti jēgas piesātināta loma. Zareckis kā anti-Krists. Tas, kas palīdz brālim nostāties pret brāli un dēlam pret tēvu…

Kopsavilkums

Es teiktu – tautai patīk vērot stāstus, kur tiek atsegta vēsture, tas ir – zemapziņa. Visa ģeniālā literatūra, tāda, kuru neaizmirst, ir kādu kolektīvās zemazpiņas slāni atsedzoša, – tā ārstē, tādēļ to pieprasa vēl un vēl. “Jevgeņijs Oņegins” ir par vīrieša (ne)spēju kļūt par Tēvu ilgtermiņā. Un par matriarhālo nāvīgumu, kurš to Tēvu sasien, sašpricē un padara par muzeja eksponātu. Par Dēlu, kurš nevar paļauties uz Tēva aizsardzību un ir spiests priekšlaicīgi pārņemt tā atbildību. Manuprāt, tā ir tāda situācija pirms Dieva radīšanas. Tāda, kur Dieviete nav pārliecinoši atdevusi savas pozīcijas un regulāri atgriežas[21]. Visā savā godībā un nāvīgajā skaistumā. Saspridzina Tēva, Dēla un Svēt gara trīsvienību.

Ja šo Puškina/Čaikovska darbu uztveram kā intrapsihisku vīrieša drāmu, tad redzam, ka nogalināta tiek jaunākā, cerīgākā, izglītotākā vīrieša daļa, kuru pārstāv Ļenskis. Paliek vecā, ievainotā (Oņegins) un ciniski anestezējoši komentējošā (autora balss). Plašākā nozīmē to var tulkot arī matriarhālās Krievzemes modernizēšanās grūtības, kā senāko sievišķo spēku pārsvars pār vīrišķi puiciskajiem. Kaut kādā ziņā tas attiecas arī uz Latviju un latviešu vīriešiem.

Un par maģisko 38 gadu vecumu, par kuru ieminos sākumā – iespējams, tas ir tāds  vīrieša vecumposms, kurā sāk uzdoties jautājums – vai kalpošana Dievietei (sievietei) ir mūžīga? Varbūt tomēr vīriešiem ir vēl kāda cita dzīve dota bez Varoņa dzīves? Puškins ar savu dzīvi uz šo jautājumu atbild noliedzoši, bet ar romānu dzejā “Jevgeņijs Oņegins” cenšas nebūt tik pesimistisks. Čaikovska nodzīvotie 53 gadi ar jau nav nekāds ilgdzīvošanas rekords un, iespējams, ir tā vecumposma noslēgums, kurš sākās trīsdesmit astoņos. Bet varbūt trīsdesmit trijos.

Uz vīriešu homoseksualitāti mēs varam lūkoties no dažādiem skatu punktiem. Arī kā uz legālu un akceptētu atļauju nekalpot Dievietei un sievietei, kas tādējādi kļūst par privilēģiju neiesaistīties sarežģītajās peripetijās ar ģimenes civilizāciju, dzīvojot tikai ārpusģimenes mentalitātē. Arī kā uz tik stipru Dievietes (Mātes) nelaimīguma ietekmi uz zēnu tā agrīnas attīstības periodos, kas bijuši tik traumatizējoši, ka sievietes ķermenis tālākajā dzīvē izsauc riebumu. (Interesanti, ka arī lielā komponista brālis bijis homoseksuāls – nez kāds ir viņu mātes stāsts?) Tomēr Čaikovska laikā diez vai tāda atļauja tika sociāli akceptēta, ja būtu, diez vai komponistam būtu jādodas heteroseksuālā laulībā un jāpiedzīvo sāpīga neveiksme tajā. Tātad arī viņam Dieviete varētu būt sāpīgi atgādinājusi par viņa vīrieša pienākumiem…

[1] http://feb-web.ru/feb/pushkin/music/libr/lib-001-.htm

[2]http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push10/v05/d05-005.htm

[3] http://golbis.com/pin/tayna-romana-evgeniy-onegin/#.V5xfYLh97IU

[4] Šādi apzīmēti citāti no Čaikovska libreta.

[5] http://www.litmir.me/br/?b=96964&p=4

[6] Citāti no Puškina romāna dzejā – kursīvā

[7] Šādi apzīmēti citāti no Puškina romāna dzejā.

[8] http://www.viestursr.ucoz.lv/blog/virietis_depresivais_un_agresivais/2013-04-21-270 , noslīpētāks teksta variants “Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes”.

[9] http://www.litmir.me/br/?b=96964&p=5

[10] Atcerēsimies Kafkas “Procesu”

[11] http://www.viestursr.ucoz.lv/blog/viriesu_radita_civilizacija/2014-06-22-332

[12] http://www.viestursr.ucoz.lv/blog/atkaribas_aiteriska_izcelsme/2013-09-29-293

[13] Vairāk par to – http://www.viestursr.ucoz.lv/blog/terminu_sakartosana/2013-08-04-285 un http://www.viestursr.ucoz.lv/blog/ne_gribesanas_shema/2013-11-03-298 , kas noslīpētākā variantā ir grāmatā “Pilni pagrabi partizānu”.

[14] Par Dievieti izsmeļošāk grāmatā “Dieviete”.

[15] Skati – http://www.viestursr.ucoz.lv/blog/2009-01-11-27 – šis raksts pamatīgi papildinātā veidā grāmatā “Meita un Māte”

[16] https://www.viestursrudzitis.lv/gimenes-rasanas-un-tas-petisanas-klasiki/

[17] Lotmans gan raksta, ka Larini bijuši nosacīti nabadzīgi muižnieki. Ja tā, tad šis aspekts varētu pastiprināt jauna Tēva meklējumus matriarhālajā mugurkaulā.

[18] R. Blaumanis “Purva bridējs”

[19] Vairāk par to grāmatā “Pie tēva”

[20] https://www.youtube.com/watch?v=Keetw9c-biQ

[21] Skati – http://www.viestursr.ucoz.lv/blog/dieva_radisana/2014-06-15-331 . Šis raksts noslīpētā veidā iekļauts grāmatā “Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes”.

 

Komentāri

Linda

Viestur, vai Jums nav ienācis prātā, ka tomēr neesat ne literatūras, ne vēstures speciālists? Protams, ir uzjautrinoši redzēt, ka vērtējat savu tikai romāna tekstā balstītu spriedumu augstāk par Jurija Lotmana pētījumiem, kuri ietver arī paša Puškina komentārus par “Oņegina” varoņiem, bet balstīt režijas interpretāciju apšaubāmās premisās gan nav labi. “Татьяне Лариной 17 лет, когда она пишет письмо Евгению Онегину. Дело в том, что о возрасте Татьяны в романе не говорится ничего конкретного. Но Пушкин указывает возраст Татьяны в письме П. А. Вяземскому: “…Дивлюсь, как письмо Тани очутилось у тебя […] если, впрочем, смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной!…” (Пушкин Вяземскому, 29 ноября 1824 г.) Ольге Лариной около 16 лет на момент дуэли Онегина и Ленского. По словам исследователя Ю. М. Лотмана, Ольге не меньше 15 лет, когда она стала невестой Ленского: по правилам того времени Ольге не могло быть меньше, чем 15 лет. Следовательно, Ольге было около 16 лет, потому что она младше своей сестры Татьяны, которой 17 лет.
Источник: http://www.literaturus.ru/2015/06/skolko-let-evgeniju-oneginu-tatjane-larinoj-lenskomu-olge-larinoj.html
Tiesa, tikai 1830. gadā Krievijā tika pieņemts likums, kas par minimālo vecumu laulībām noteica 16 gadus, tātad teorētiski Olga 12 gados varētu būt saderināta, lai, 13 gadu robežu sasniedzot, apprecētos, tomēr (ja neskaita karalisko dzimtu pārstāvjus) turīgo slāņu pārstāvji parasti bērnus precinājuši mazliet nobriedušākā vecumā, un arī Krievijas Eiropas daļā 19. gadsimtā vairumā gadījumu līgavas bija vismaz 15 gadus vecas: http://demoscope.ru/weekly/2006/0261/tema01.php

Publicēts: 08.11.2016
Komentāru skaits: 1