Skatīt komentārus

Šeit šī pētījuma https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771005/?fbclid=IwAR1JFYSqhvwJr65isF1FHZOQRMVwXlSQBntTZmna-pbu2rtaiIgph6N6eLQ tulkojums, kuru veica Zane Ozola.

Jau vairākus gadu desmitus liela daļa sociālo zinātņu pētījumu ir dokumentējuši vitālo un unikālo mātes un tēva lomu bērna attīstībā. Šie pētījumi ir demonstrējuši negatīvo psiholoģisko, izglītības un sociālo iedarbību uz bērniem, kuri nav auguši mājās ar abiem bioloģiskajiem vecākiem, kuri ir precējušies. Ļoti īss rezultātu apkopojums par mātes unikālo un nozīmīgo lomu bērna attīstībā:

 • Bērni un zīdaiņi tiecas vairāk pēc mātes, nekā pēc tēva, kad tie meklē mierinājumu vai mierinājumu izsalkumā, bailēs, slimībā vai citās ciešanās;
 • Mātes mēdz būt nomierinošākas;
 • Mātes vairāk reaģē uz bērniem raksturīgām raudām: viņas labāk, nekā tēvi izšķir, piemēram, bērna izsalkuma vai sāpju raudas;
 • Viņas vairāk, nekā tēvi nosaka bērnu emocijas pēc sejas grimasēm, pozas un žestiem. Tāpēc nav pārsteigums, ka
 • Bērniem, kuriem ir liegta mātes aprūpe ilgstošos laika periodos agrīnā dzīves posmā, attīstoties pieaugušiem, “trūka jutīguma, bija virspusējas attiecības, un piemita naidīgas vai antisociālas tendences”. (Kobak 1999)

Klīniskā pieredze liecināja, ka mātes trūkums, lai arī nav pētīts tik plaši kā tēva trūkums, bērnam izraisa vēl lielāku kaitējumu, tāpēc, ka mātes loma ir tik izšķiroša, lai iedibinātu bērnā spēju uzticēties un justies droši attiecībās. Tēvi arī sniedz virkni noteiktu talantu vecāku kopdarbībā:

 • Tēvi nodrošina disciplīnu un spēli, izaicinot bērnus pieņemt dzīves izaicinājumus;
 • Tēviem ir būtiska nozīme kā paraugam zēniem;
 • Tēva klātbūtne mājās pasargā bērnu no bailēm un stiprina bērna spēju justies droši.

Plaši pētījumi par nopietnām psiholoģiskām, akadēmiskām un sociālām problēmām jauniešos, kuri auguši ģimenēs bez tēva, demonstrē tēva klātbūtnes nozīmi mājās veselīgā bērna attīstībā.

Tagad apskatīsim dažus lielākus, labi izstrādātus pētījumus, kas ir uzrādījuši riskus, kādus pieredzējuši bērni, kuri uzauguši mājās bez abiem bioloģiskajiem vecākiem, kuri ir precējušies.

 1. gada Kanādas pētījums (Allen 2013), kurš analizēja ļoti lielus populācijas datus, atklāja, ka bērni no geju un lesbiešu pāriem tikai ar 65% iespējamību nekā precētu, pretēju dzimumu pāru bērni pabeidz vidusskolu. Lesbiešu “vecāku” meitas uzrādīja dramatiski zemākas atzīmes. Šajā pētījumā izcēlās trīs galvenie secinājumi: precētu, pretēja dzimuma vecāku bērniem ir augstākas atzīmes salīdzinot ar citiem; lesbiešu ģimeņu bērniem ir ļoti zemas atzīmes salīdzinot ar citiem; un bērni četrās pārējās kopdzīves formās (civillaulība, geju pāris, vientuļā māte un vientuļais tēvs) ir līdzīgi viens otram un atrodas starp precētu heteroseksuālu vecāku un lesbiešu pāru ekstrēmiem.
 2. Pētījums, kurā piedalījās 174 sākumskolas vecuma bērni Austrālijā (Sarantakos 1996), salīdzināja 58 bērnu sociālo attīstību un izglītību precētās ģimenēs, 58 heteroseksuālā civillaulībā un 58 dzīvojošus homoseksuālās savienībās. Autori atklāja, ka precēti pāri piedāvā vislabāko vidi bērna sociālajai attīstībai un izglītībai, kam seko kopā dzīvojoši heteroseksuāli pāri un pēdējie – homoseksuālie pāri.
 3. Pētījums (Goldberg 2007), kurā piedalījās 36 pieaugušie, kurus audzinājuši lesbiešu, geju un biseksuāli (LGB) vecāki, 15 no tiem (42%) aprakstīja problēmas, saistītas ar viņu spēju uzticēties citiem cilvēkiem.
 4. Pētījumā (Sirota 2009) kurā piedalījās 68 sievietes ar geju vai biseksuāliem tēviem un 68 sievietes ar heteroseksuāliem tēviem, uzrādīja statistiski nozīmīgu atšķirību starp abām grupām. Sievietēm (kuru vidējais vecums abās grupās bija 29 gadi) ar geju vai biseksuālu tēvu, bija grūtības pieaugušo attiecībās trijās jomās: (1) viņām bija mazāk patīkama tuvība un intimitāte; (2) viņas mazāk spēja uzticēties un būt atkarīgas no citiem; (3) viņas attiecībās piedzīvoja vairāk trauksmi, salīdzinot ar tām sievietēm, kuras audzinājuši heteroseksuāli tēvi (un mātes).
 5. Pētījums (Potter 2012) , kas publicēts Journal of Marriage and Family, tika konstatēts, ka “bērni viendzimuma vecāku ģimenēs uzrādīja zemākus rezultātus, nekā viņu vienaudži, kas dzīvoja divu bioloģisko vecāku mājsaimniecībās” divos akadēmiskos rezultātos. Poters secināja, ka šīs atšķirības var attiecināt uz augstāku ģimenes nestabilitātes līmeni kopā dzīvojošās vai “precētās” viendzimuma ģimenēs, salīdzinot ar neskartām, bioloģiski precētām vecāku ģimenēm. Pētījums balstījās lielā, valstiski reprezentatīvā skolas vecuma bērnu izlases veida aptaujā.
 6. gadā atkārtoti pārbaudot 2010.gada Rozenfelda pētījumu (Allen et al. 2012) par saistību starp bērnu rezultātiem un viendzimuma ģimenes struktūru, pētnieki atklāja, ka, salīdzinot ar tradicionālo precētām mājsaimniecībām, bērniem, kuri audzināti viendzimuma pāros, bija par 35% mazāka iespēja sasniegt normālus progresu skolā. Šī atšķirība ir statistiski nozīmīga 1% līmenī.

Šī svarīgā pētījuma secinājums – “attiecībā uz normālu progresu skolā, bērnus, dzīvojoši viendzimuma mājsaimniecībās, var statistiski atšķirt no tiem, kuri aug tradicionāli precētās mājās un heteroseksuāli kopā dzīvojošās mājsaimniecībās” – saskan ar Sarantakos labi izstrādāto pētījumu par 174 pirmsskolas bērniem Austrālijā.

 1. Teksasas Universitātes Ostinā revolucionārais pētījums (Regnerus 2012) atklāja, ka jauni un pieauguši bērni (vecumā no 18 līdz 39 gadiem) no vecākiem, kuriem viendzimuma attiecības bijušas, pirms subjekti bija sasnieguši 18 gadu vecumu, daudz biežāk cieš no plaša klāsta emocionālo un sociālo problēmu. Pētījums ir ievērības cienīgs vairāku iemeslu dēļ: (1) pētījums bija liels, reprezentatīvs un balstīts populācijā (nevis mazā, pašu izvēlēta grupā); (2) Regners pētīja pieaugušo bērnu atbildes, nevis lūdza viendzimuma vecākus aprakstīt, kā klājas viņu mazajiem apgādājamiem bērniem; un (3) viņš spēja salīdzināt līdz pat 80 kritērijiem bērniem, kuri dzīvoja kopā (vai kuriem bija) vecāki, kuri ietilpst vienā no astoņām kategorijām – neskartas ģimenes ar abiem bioloģiskiem vecākiem, kas ir precējušies viens ar otru, lesbietes mātes, homoseksuāli tēvi, heteroseksuāli vientuļie vecāki, vecāki, kuri vēlāk šķīrušies, kopdzīves vecāki, vecāki, kuri adoptēja respondentu, un citi (piemēram, mirušais vecāks). Veicot 77 no 80 iznākuma rādītājiem, lesbiešu un geju bērniem klājās sliktāk nekā bērniem neskartās heteroseksuālās ģimenēs. Izņēmumi attiecas tikai uz bērnu ar geju tēviem balsošanas paradumiem un lesbiešu māšu bērnu alkohola lietošanu.
 2. Pēdējos gados precētie vai kopdzīvē esošie geju un lesbiešu pāri ir ieguvuši bērnus ar mākslīgās apaugļošanas vai ar apaugļošanas in vitro palīdzību. 2010. gadā publicētie pētījumi (Marquardt et al. 2010) parādīja dažas negatīvas sekas donoru ieņemtajiem indivīdiem: vidēji jauni pieaugušie, kas ieņemti mākslīgās apaugļošanas ceļā, bija vairāk apjukuši, jutās vairāk izolēti no savas ģimenes, piedzīvoja vairāk psihisku sāpju un sliktāk klājās tādās jomās kā depresija, likumpārkāpumi un narkotisko vielu lietošana, nekā atbilstošā dabiski ieņemto bērnu grupa.
 3. Vīrieši geju savienībās tagad arī tiecas pēc bioloģiski saistītiem bērniem, izmantojot surogātmātes. 2013. gada pētījums salīdzināja bērnus, kas ieņemti ar surogātmātēm (Golombok et al. 2013), ar bērniem, kas dzimuši, ziedojot olšūnas, apaugļojot donoru, un dabiski ieņemot bērnu. Bērni tika novērtēti 3, 7 un 10 gadu vecumā. Pētījums parādīja, ka surogātmāšu bērniem 7 gadu vecumā bija lielākas pielāgošanās grūtības nekā pārējiem bērniem. Autori secināja, ka saiknes neesamība ar māti bērniem var būt problemātiska. Vadošais pētnieks paziņoja: “Pielāgošanās problēmu pazīmes var būt uzvedības problēmas, piemēram, agresīva vai antisociāla uzvedība, vai emocionālas problēmas, piemēram, trauksme vai depresija.”
 4. gada pētījumā (Sullins 2015a), izmantojot reprezentatīvu 207,007 bērnu izlasi, tai skaitā 512 ar viendzimuma vecākiem, no ASV Nacionālās Veselības aptaujas apsekojumā, emocionālās problēmas bija vairāk nekā divas reizes lielāks nekā (minimālā riska attiecība (RR) 2,4, 95% ticamības intervāls (TI) 1,7–3,0) bērniem ar viena dzimuma vecākiem nekā bērniem ar pretējā dzimuma vecākiem.
 5. Pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības un vecāku sociālekonomiskā stāvokļa kontroles uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi bija biežāk nekā divreiz (RR 2,4, 95% TI 1,6–3,4) biežāk starp bērniem ar viena dzimuma vecākiem nekā vispārējā populācijā. (Sullins 2015b).

 

Kā iespējams saskaņot šos nozīmīgos atklājumus ar plaši publicētajiem pētījumiem, kas neuzrāda nekādu kaitīgu ietekmi uz bērniem, kuriem ir vai ir dzīvojuši lesbiešu vai geju vecākiem?

 

Piemēram, Amerikas Psiholoģiskā asociācija (APA) 2005. gadā izdeva oficiālu ziņojumu par lesbiešu un geju audzināšanu, kurā bija iekļauts šāds apgalvojums: “Ne vienā vien pētījumā ir konstatēts, ka lesbiešu un geju vecāku bērni jebkādā būtiskā ziņā ir nelabvēlīgākā situācijā nekā heteroseksuālu vecāku bērni ”( American Psychological Association 2005).

 

Tomēr 2012. gadā veiktais pētījums par APA ziņojumu un tā bibliogrāfiju, ko izstrādāja L. Marks, norādīja, ka šis APA izteiktais apgalvojums nav empīriski pamatots. Divdesmit sešos no 59 APA pētījumiem par viena dzimuma vecākiem nebija nevienas heteroseksuālas salīdzināšanas grupas. Salīdzinošajos pētījumos vientuļās mātes bieži izmantoja kā heteroseksuālu salīdzināšanas grupu. Nevienā no 59 publicētajiem pētījumiem galīgie apgalvojumi nebija pamatoti. Autors ieteica turpināt pētījumus.

 

Būtiski trūkumi pastāv lielākajā daļā pētījumu, kas par šo tēmu publicēti pirms 2012. gada (Marks 2012), tostarp fakts, ka tie balstījās uz maziem, nereprezentatīviem datiem, kas nav neatspoguļo bērnus tipiskās homoseksuālās ģimenēs Amerikas Savienotajās Valstīs.

 

Divus galvenos pētījumus, ko publicējuši Gartrell and Bos (2010) kā arī Biblarz and Stacey (2010) bieži piemin geju aktīvisti un plaši plašsaziņas līdzekļos. Šie pētījumi apgalvo, ka bērniem, kuriem apzināti liegta dzimumu papildinātības priekšrocība mājās ar tēvu un māti, netiek nodarīts psiholoģisks kaitējums. Gartrell un Bos raksts balstās tikai uz lesbiešu māšu pašvērtējumu, kas apzinājās pētījuma politisko darba kārtību.

 

Līdzīgi Biblarca un Steisija veiktajā pētījumā 31 no 33 divu vecāku ģimeņu pētījumiem vecāki bija tie, kas sniedza datus, kas sastāvēja no subjektīviem spriedumiem. Tāpat kā Gartrell un Bos pētījumā, tas radīja sociālās vēlmes aizspriedumus, jo lesbiešu vecāki labi zināja, kāpēc pētījums tiek veikts.

 

 

 1. gada pētījumu analīzē (Sullins 2015c), kas apstrādāja datus par bērniem viendzimuma savienībās, parādīja, ka 79,3 procenti (diapazons: 75–83) no salīdzinājumiem bija labvēlīgi bērniem ar viena dzimuma vecākiem. Salīdzinājumam, pētījumos, kuros tika izmantota nejauša izlase, nebija labvēlīgu salīdzinājumu (0%, diapazons 0–0). Pierādījumi liecināja par spēcīgu neobjektivitāti, kas noveda pie kļūdaini pozitīviem rezultātiem attiecībā uz vecāku ziņojumiem datu paraugos par viena dzimuma vecākiem.

 

Objektīva sociālo zinātņu pētījumu izpēte par ģimenes funkcionēšanu skaidri atklāj, ka bērniem vislabāk veicas, ja viņus audzina gan māte, gan tēvs, un pilnībā atbalsta šo bijušā kardināla Josefa Racingera paziņojumu, kad viņš vadīja Ticības mācības kongregāciju:

 

papildinātības trūkums šajās savienībās (viendzimuma) rada šķēršļus to bērnu normālai attīstībai, kuri tiktu nodoti šādu personu aprūpē. Viņiem tiktu liegta vai nu tēva, vai mātes pieredze. Atļaut bērnus adoptēt personām, kuras dzīvo šādās savienībās, faktiski nozīmētu vardarbību pret šiem bērniem tādā nozīmē, ka atkarības nosacījums tiktu izmantots, lai viņus ievietotu vidē, kas neveicina viņu pilnīgu cilvēcisko attīstību.

 

Biogrāfiska piezīme

 

Ričards Ficgibons, M.D., ir Laulības dziedināšanas institūta direktors ārpus Filadelfijas un pēdējo četrdesmit gadu laikā ir strādājis ar vairākiem tūkstošiem pāru. Apmācīts psihiatrijā Pensilvānijas universitātes slimnīcā un Filadelfijas bērnu vadīšanas centrā, viņš piedalījās kognitīvās terapijas pētījumos kopā ar Āronu T. Beku. Viņš ir bijis Pontifikālā Jāņa Pāvila II Laulības un ģimenes pētījumu institūta (Amerikas Katoļu universitātes, Vašingtonas DC) docents un Vatikāna Garīdznieku kongregācijas konsultants.

 

Atsauces

 1. Allen D.W. 2013. High school graduation rates among children of same sex-households. Review of Economics of the Household 11: 635–58. [Google Scholar]
 2. Allen D.W., Pakaluk C., Price J.. 2012. Nontraditional families and childhood progress through school: A comment on Rosenfeld. Demography 47: 755–75. [PubMed] [Google Scholar]
 3. American Psychological Association. 2005. Lesbian & gay parenting. http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/parenting-full.pdf.
 4. Biblarz T.J., Stacey J.. 2010. How does the gender of parents matter? Journal of Marriage and Family 72: 3–22. [Google Scholar]
 5. Gartrell N., Bos H.. 2010. US national longitudinal lesbian family study: Psychological adjustment of 17-year-old adolescents. Pediatrics 126: 28–36. [PubMed] [Google Scholar]
 6. Goldberg A.E. 2007. (How) does it make a difference? Perspectives of adults with lesbian, gay, and bisexual parents. American Journal of Orthopsychiatry 77: 550–62. [PubMed] [Google Scholar]
 7. Golombok S., Blake L., Casey P., Roman G., Jadva V.. 2013. Children born through reproductive donation: A longitudinal study of psychological adjustment. Journal of Child Psychology and Psychiatry 54: 653–60. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 8. Kobak R. 1999. The emotional dynamics of disruptions in attachment relationships: Implications for theory, research, and clinical intervention. In Cassidy J., Shaver P.R. (eds.), Handbook of Attachment (pp. 21–43). New York: The Guilford Press. [Google Scholar]
 9. Marks L. 2012. Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American Psychological Association’s brief on lesbian and gay parenting. Social Science Research 41: 735–51. [PubMed] [Google Scholar]
 10. Marquardt T., Glenn N., Clark K. 2010 My daddy’s name is ‘donor’: A new study of young adults conceived through sperm donation. Institute for American Values. http://americanvalues.org/catalog/pdfs/Donor_FINAL.pdf .
 11. Potter D. 2012. Same-sex parent families and children’s academic achievement. Journal of Marriage and Family 74: 556–71. [Google Scholar]
 12. Regnerus M. 2012. How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. Social Science Research 41: 752–70. [PubMed] [Google Scholar]
 13. Sarantakos S. 1996. Children in three contexts. Children Australia 21: 23–31. [Google Scholar]
 14. Sullins D.P. 2015a Emotional problems among children with same-sex parents: Difference by definition. British Journal of Education, Society and Behavioural Science (January 25), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2500537 .
 15. Sullins D.P. 2015b. Child attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in same-sex parent families in the United States: Prevalence and comorbidities. British Journal of Medicine and Medical Research 6: 987–98. [Google Scholar]
 16. Sullins D.P. 2015c. Bias in recruited sample research on children with same-sex parents using the strength and difficulties questionnaire (SDQ). Journal of Scientific Research and Reports 5(5): 375–87. [Google Scholar]
 17. Sirota T. 2009. Adult attachment style dimensions in women with gay or bisexual fathers. Archives of Psychiatric Nursing 23: 289–97. [PubMed] [Google Scholar]

 

 

Komentāri

Normis

Jā tā arī ir pilnīgi piekrītu pētījumu rezultātiem. Pašreiz ir pusaudzis kurš audzis viendzimuma ģimenē. Nav saprotams, nav instrumentu, nav ideju kā vispār varētu tikt galā ar sekām ko radījusi šī ģimenes darbības vai bezdarbība!

VR

Tulkojums no itāļu valodas – Vecāki geji un bērni: lūk sāpīgā patiesība (gejiem)
Otrdiena, 31 Marts 2015 10:35
/Tomass Skandroļjo/
Lasītājs, kurš meklē neticamas ziņas, kuras atrodas uz robežas starp patiesību un nerealitāti, var šo rakstu nemaz tālāk nelasīt. Šis raksts nav domāts tādam lasītājam. Tas būtu gandrīz tā, it kā kāds, kurš jau ir aizrāvies ar astronomiju, sāktu lasīt rakstu, kas neapstrīdamā veidā pierāda, ka eksistē Mēness. Un šai gadījumā rakstā tiks dots pierādījums tam, ka bērni, kas auguši homoseksuālā ģimenē, jūtas sliktāk par tiem, kas aug mammas un tēta gādībā.
Manā priekšā šajā brīdī ir saraksts ar aptuveni 60 zinātniskiem rakstiem, kas laikā no 1991.gada līdz 2013.gadam ataino to psiholoģisko, fizisko, sociālo un ekonomisko, un cita veida ļaunumu, kādu cieš bērni, kas aug homoseksuālā ģimenē, kā arī to, cik būtiska ir abu dzimumu vecāku audzināšana, lai veidotos vesela un harmoniska personība. Jāpatur prātā, ka daži no šiem rakstiem piedāvā daudzu citu zinātnisku pētījumu datus.
Pēdējie dati tikuši publicēti 25.janvārī rakstā ar nosaukumu “Emocionālas problēmas viendzimuma vecāku bērniem”, kas tika publicēts zinātniskajā žurnālā “British Journal of Education, Society & Behavioural Science”. Šis materiāls, iespējams, pārspēj visus pārējos rakstus, kas publicēti šai laukā. Raksta autors ir sociologs Pauls Sullins (Paul Sullin), un viņa veiktais pētījums nepaliks nepamanīts, ņemot vērā lielo skaitu viendzimuma pāru bērnu, kas tikuši novēroti pētījumā. Tie bija 512 bērni. Jāpatur prātā, ka ASV 0,005% nepilngadīgo dzīvo ar viena dzimuma vecākiem. Tas nozīmē, ka viņus sameklēt ir tas pats, kas atrast adatu siena kaudzē. Iepriekšējos pētījumos vēl nekad nebija sasniegts tik plašs pētījuma lauks.
Bet tagad pāriesim pie rezultātiem, sākot ar noslēguma atziņu: “Emocionāla rakstura problēmas viendzimuma pāru bērniem ir sastopamas divas reizes biežāk nekā tiem bērniem, kuru vecāki ir pretējā dzimuma,” saka Sullins. Viņš turpina: “Nav pareizi apgalvot un nevar arī teikt, ka līdz šim neviens pētījums nav atklājis, ka homoseksuālās ģimenēs bērni dzīvo sliktākos apstākļos, nekā tie, kas aug ar pretējā dzimuma vecākiem.” Starp dažādām konstatētajām raksturīgākajām problēmām bērniem, kas audzināti homoseksuālās ģimenēs, jāmin: netikumīga uzvedība, tādi dvēseles stāvokļi kā uztraukums, depresija, konflikta attiecības ar vienaudžiem un nespēja koncentrēties. Šie visi rādītāji tika novēroti arī iepriekšējos pētījumos.
Pētnieks turpina: “Bioloģiskā radniecība veido skaidru un labi iezīmētu atšķirību starp rezultātiem, kas atklājās, pētot viendzimuma vecāku bērnus, kā arī tiem rezultātiem, kas tika iegūti, novērojot heteroseksuālu pāru bērnus.” Turpinājumā Sullins piedāvā apgalvojumu, kas šodien ir tik pat interesants, cik acīmredzams: “Galvenais labums no laulības bērniem nav atrodams faktā, ka laulība piedāvā viņiem vislabākos vecākus (stabilākus, finansiāli nodrošinātus, utt., pat tad, ja tā patiesībā notiek), bet gan tajā, ka laulātie tiek piedāvāti bērnam kā viņa īstie vecāki.” Citiem vārdiem sakot, labāk ir augt ar saviem bioloģiskajiem vecākiem, nekā dzīvot ar homoseksuāliem vecākiem pilī (kā, piemēram, Eltona Džona gadījumā). Te pat nav, ko salīdzināt.
Un ne tikai. Ja tālāk apskatīsim citus rādītājus, kā, piemēram, attiecību stabilitāti, atklāsim, ka vienmēr soli priekšā ir pretējā dzimuma vecāki. Sullins paskaidro, un to apstiprina arī citi līdzīgi pētījumi, ka homoseksuālas personas ir daudz juceklīgākas par heteroseksuālām personām. Homoseksuāls pāris nav stabils telpā, bet izvēlas bieži mainīt dzīvesvietu dzīvesbiedra dēļ. Tas viss negatīvi atbalsojas bērnos, kas ir spiesti atkal no jauna iepazīt citu partneri un aizvien ceļot no mājas uz māju. Taču te parādās “Arcigay” pirmais iebildums – šie bērni cieš, jo ir homofobu uzbrukumu mērķis. Ņemot vērā, ka viņi dzīvo ar homoseksuāliem vecākiem, viņus apsmej. Sullins uz to atbild: “Pretēji šīs hipotēzes pamatā esošajam pieņēmumam, tieši bērnus, kas dzīvo ar pretējā dzimuma vecākiem, citi izvēlas par mērķi, un šie bērni kļūst pa huligānisma upuriem daudz biežāk nekā tie, kuriem ir viendzimuma vecāki.”
Citējot kādu pētījumu, kas tika publicēts izdevumā “British Journal of Medicine”, Sullins izdara vēl kādu interesantu piezīmi. Homoseksuālu pāru bērni vairāk nekā citi bērni cieš no uzmanības deficīta/hiperaktivitātes. Tas noved pie tā, ka dažreiz viņiem ir grūti integrēties draugu pulkā un tāpēc viņi tiek izvēlēti par mērķi, jo viņus pārējie uzskata par nedaudz “dīvainiem”. Taču tas viss notiek viņu vecāku dēļ, tas ir, viņu homoseksualitātes dēļ, jo šis apstāklis rada bērnos jau minēto uzmanības deficītu un citus līdzīgus traucējumus. Sullins noslēdz, ka, “ja ir tiesa, ka ne visiem homoseksuālu pāru bērniem tiek novēroti traucējumi emocionālajā un uzvedības sfērā, tomēr varat būt droši, ka jums būs ļoti, ļoti, ļoti liela iespēja bērnu bez šīm problēmām atrast ģimenē, kurā ir mamma un tētis. Citiem vādiem, mani mīļie, Mēness patiešām eksistē!”
Avots: Tommaso Scandroglio, “Genitori gay e figli: ecco la verità che fa male (ai gay)”, http://www.lanuovabq.it
Foto: morguefile.com

VR

Šajā materiālā paustās atziņas katrs pats var pārbaudīt, lasot par šiem pētījumiem citos avotos – https://infoagentura.wordpress.com/2013/04/07/petijums-par-homoseksualas-gimenes-uzaugusiem-berniem/?fbclid=IwAR38gOrJOJ8TV0Tm9xIQrP4F1GMy0FZ7dtOuyPPuFKH5EGpTez6v0j_GUDY

Publicēts: 07.12.2020
Komentāru skaits: 4