Skatīt komentārus

 vaks izklajums man patiik(1)

 

Laimīgi esmu pielicis punktu „Dievietei” un nākamnedēļ tā varēs doties uz tipogrāfiju. Kad no turienes atgriezīsies, būs realizējies mans mazais, slepenais plāniņš – šogad klajā jānāk trim grāmatām! Bet literatūrā trīs grāmatas mēdz arī nebūt tikai trīs grāmatas, dažreiz tās ir triloģijas. Pieturēties pie šī apzīmējuma šajā gadījumā drīkstētu arī cita iemesla dēļ – „Pilni pagrabi partizānu”, „Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes” un „Dieviete” kopā veido loģiski un asociatīvi noslēgtu ciklu, kas iekļausies citos, nākamgad atkal turpināmos slepeni plānojamos ciklos. Bet šis, pirmais, kā triloģija ir arī kas savpats un pašpietiekams. Esmu to nosaucis par „Iz tumsas”, epigrāfā liekot Raiņa rindas no „Uguns un nakts” Prologa:

Pāri upei mēness meta,

Tiltu zelta stariem:

Pārnākt sapņu gariem

Miglai līdz no tumšiem mežiem.

 

Savukārt „Dievietes” epigrāfs – maniem epigoņiem attiecībā uz Dievieti ļoti prognozējams, no Genesis I:

 

2              Bet zeme bij neiztaisīta un tukša,

                un tumsa bija pār dziļumiem,

                un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.

3              Un Dievs sacīja: „Lai top gaisma.”

                Un gaisma tapa.

4              Un Dievs redzēja, ka gaisma ir laba,

                un Dievs atšķīra gaismu no tumsas.

„Dieviete” veltīta manam piektajam, pagaidām jaunākajam mazbērnam ar zīmīgo vārdu Alberts, Martas un Jāņa dēlam.

Grāmatu Atvēršanas parasti finalizējas par ballītēm (vismaz autora galvā īsti trakulīgām), kurās atraisās Radītāja darbā ieliktā enerģija – tā saplūst kopā ar iepriekš nekad neprognozējamo publikas reakciju un veido dies vien zin ko. Ja kaut kas tāds notiek reizi pa pāris gadiem, tad visām šīm enerģijām ir laiks nogulties savās vietās un sagatavoties nākamo Atvēršanu potenciāli graujošajiem iespaidiem. Bet ja kam tādam jānotiek trīsreiz pat ne gadā, bet pusgadā? Var būt neizturami, tā man šķiet. Arī tādēļ „triloģija” nevis „trīs grāmatas”, kurai viena Atvēršana, turklāt brīnišķā laikā – pirms Ziemassvētkiem. Visi laipni aicināti!

Tātad, ja vien kāda nepārvarama vara nestāsies ceļā, „Iz tumsas” un „Dieviete” Atvēršana būs 19. decembrī, 16.00. t/c Spice „J. Rozes grāmatnīcā”. Pasākums iecerēts kā atvērts un demokrātisks, ar domu, ka pirms Ziemassvētkiem gandrīz katram tak gribas arī kādu grāmatiņu nopirkt. Kādēļ gan ne uz „Jānī Rozē”? Un kādēļ gan ne tieši piektdienas pēcpusdienā, 19. decembrī? Un kādēļ gan ne Spicē? Tur tak vēl daudz kas varētu būt iepērkams daudzajos vienviet izvietotajos veikalos, apēdams un izdzerams turienes kafejnīcās! Izbaudāms vitrīnās, nostaigājot garām tāpat vien.

Pirms Ziemassvētkiem es gribu tā viegli. Nav svarīgi, kā ir bijis līdz tam, pēc „Iz tumsas” lai ir viegli!

Komentāri

Bryuvers

Nu, prieks dzirdēt, apsveicu!
Dažreiz iemājos, nez, kas ir tā Būtne uz to (tagad jau trīs) grāmatu vākiem jeb ar ko tā man asociējas. Laikam ar Brontozauru uz divām kājām. Kaut kas ļoti aizvēsturisks, tātad, un līdz ar to atbilstošs Dievietes būtībai.

Linda

Visnotaļ sveicu Viesturu! Un Martu.
Bryuveram: Būtni jau Viesturs kaut kur skaidrojis: Villendorfas “Veneras” ķermenis un Nesijas galva.

Kaa

Ar milzu cieņu V.R, ..sekojot viņa grāmatām, teiktajam, .. palicis tikai viens jautājums: “Kā ar Dievu? “.

bebe

es gan gribētu tur klāt būt, bet vai paspēšu, tas ir liels jautājums… Jo Spice nu galīgi nav man “pa ceļam”.

Sky

Miervaldis saka:AG ja pats esi tik pašpārliecināts par sevi, tad patlaban šeit nesēdētu, un darītu ko labu Latviešu lietā, nevis acīmredzami prvoocētu mājaslapas apmeklētājus, maitājot Latvijas vārdu!Jatu tā dari, tad nēēsi nemaz pats labāks par Raivi Dzintaru!

Ratna

I started with toemtoas. They grow themselves, that’s how easy it is. They love sunshine, and all you have to do is water them once in a while and enjoy the fruits of your labour Also, they come back every year, and you can even grow them in a pot, put them on a balcony, bring them in during the winter, etc. They thrive everywhere! They’re also attractive plants to look at, and smell wonderful.Check out this link that lists the top 10 easiest to grow veggies: (carrot, cucumber, green beans, sweet peppers ),,807s,00.html

Publicēts: 30.11.2014
Komentāru skaits: 6